.

System Datapaq® Furnace Tracker® oferuje dokładne i wiarygodne profilowanie i kontrolowanie temperatur dla różnorodnych procesów obróbki cieplnej wymagających wysokich temperatur:

  • Wyżarzanie
  • Lutowanie
  • Homogenizacji
  • Dekorowanie
  • Hartowanie
  • Formowanie
  • Normalizacje
  • Podgrzewanie kęsów
  • Podgrzewanie bloków (slab)
  • Procesów próżniowych i ciśnieniowych

.